PROIECTE ŞI PROGRAME







Proiectul ERASMUS +: EQAVET-NRP-RO 2019-2022 , nr. de referință 608946-EPP-1-2019-1-RO-EPPKA3-EQAVET-NRP
Rețele parteneriale: REȚEAUA 7. Industrie Textilă și Pielărie 



Proiect educativ INTELIGENȚA COMPUTAȚIONALĂ
Coordonator și echipa de proiect: Țilică Daniela, Bițoaică Doina Cornelia
Participanți: 40 elevi
Perioada: anul școlar 2019 - 2020
Scurtă descriere: Scopul proiectului este atragerea elevilor spre domeniul informatic. Eleii vor fi pregătiți pentru a participa la Concursul internațional de informatică și gândire computațională Bebras.

Proiectul ROSE (2018-2019, 2019-2020)
Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an de învățământ universitar în instituțiile finanțate în cadrul proiectului. 

Proiect educativ EVOLUEAZĂ, CONSTRUIEȘTE, AVANSEAZĂ
Coordonator și echipa de proiect: Țilică Daniela, Bițoaică Doina Cornelia
Participanți: 30 elevi
Perioada: anul școlar 2019 - 2020
Scurtă descriere: Scopul proiectului este însușirea cunoștințelor IT necesare în noua societate informațională ce se află în continuă dezvoltare. Elevii vor fi antrenați în utilizarea calculatorului în mod eficient și productiv și vor fi pregătiți pentru obținerea Permisului european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence)



CENTRUL DE CREAȚIE - FASHION DESIGN ȘI MEDIA ART
Organizator: Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, sector 6 și Primăria Sector 6, prin Administrația Școlilor sector 6
În cadrul Centrului de creație elevii claselor a V-a - a VIII-a beneficiază de cursuri gratuite de fashion design și media art.
Perioada: an școlar 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020

Proiect Concurs Municipal "Valori Culturale Europene"

Proiectul Școli-ambasador ale Parlamentului European

Proiectul „Cuvinte care se văd, gesturi care se aud”






pdf ico.gif „ŞEZĂTOARE ÎN PRAG DE SĂRBĂTORI DE IARNĂ”
Perioada sărbătorilor de iarnă este bogată în obiceiuri diferite de la o regiune la alta, evidenţiind aspecte ale vieţii sociale. Elevii Colegiului Tehnic „Gh. Asachi”, au colaborat şi au creat o serie de elemente specifice ocupaţiilor poporului român, propunându-şi astfel promovarea şi valorizarea tradiţiilor specifice sărbătorilor de iarnă.
Valorificând tradiţiile şi obiceiurile prin activităţi creative, elevii au realizat elemente decorative pentru brad, măşti pentru sărbătorile de iarnă, şi de asemeni au realizat schiţe şi produse vestimentare în miniatură, subliniind astfel aspectele estetice şi sociale în corelaţie cu sărbătorile de iarnă. Detalii...


html_ico.jpg
Constuieşte-ţi inteligent din timp cariera profesională!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea RU 2007 – 2013. AXA PRIORITARA 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. Domeniul major de intervenţie 2.1: "Tranziţia de la şcoala la o viaţă activă".
Perioada de derulare a proiectului: 1 iulie 2010 – 30 iunie 2013
Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi participă la acest proiect cu 29 de elevi de la clasa a IX-a B, filieră tehnologică, mecanică, specializarea Tehnician proiectant CAD. Proiect în derulare
Coordonator prof. ing. Hurmuzache Dan


sublink.png1-2-3 - Let’s go! - Promovarea unui stil de viaţă sănătos pentru copiii din Bucureşti

pdf ico.gif Surprinde lumea în imagini,
expoziţie virtuală şi concurs de fotografie pe sector, ediţia a III-a: "Monumente sculpturale bucureştene"

ThinkQuest_logo_small.gif
html_ico.jpgVacaţa mea de vis - proiect competiţie ThinkQuest
html_ico.jpg Inteligenţa artificială - Proiect competiţie ThinkQuest


pdf ico.gif "Basis for learning throught projects", Poster participare proiect internaţional "Relevanţa ariei curriculare" - Portugalia 2010, Prof. Cornelia Biţoacă, Prof. Marina Roman

pdf ico.gif
"Viitorul meu începe azi!", proiect educaţional interdisciplinar

pdf ico.gif
Concursul "Este mai mult decât un joc, este viaţa ta" - Sigur şi nesigur pe internet, Elev Gheucă Cosmin, clasa a X-a A, Coordonator: prof. Cornelia Biţoaică

fileinspector.png PROIECTE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ


sublink.pngPATRULA ECO - ATLAS,
Concurs Naţional de responsabilitate socială dedicat şcolilor în domeniul educaţiei pentru mediu

sublink.pngProgramul Educaţional şi Concursul Naţional
"Şcoli pentru un Viitor Verde" ediţia a II-a, 2011

sublink.png u4energy


fileinspector.png PROIECTE ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE

pdf ico.gif Modă, modelism şi personalitate. Proiect educaţional extracurricular. Coordonatori: Cornelia Biţoaică, Marina Roman

pdf ico.gif ENIGMA Scannerului 3D VITUS Smart XXL

pdf ico.gif SIPA 2010 - PRIMUL SIMPOZION ASACHI 2010
return-button.png