INFO


Liceul a fost înfiinţat în anii ’70  cu denumirea de Liceul Industrial nr. 28, profil industrie uşoară şi mecanică.  După 1990 a a funcţionat  ca Grupul Şcolar Industrial de Confecţii şi Tricotaje iar din 1994 Grupul Şcolar Industrial "Gheorghe Asachi". 
În septembrie 2009, liceul s-a transformat în Colegiul Tehnic "Gheroghe Asachi", oferind noi specializări în cadrul profilului tehnic.

Studiile pot fi urmate în formele de învăţământ de zi, seral sau frecvenţă redusă.

În prezent Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" este orientat în pregătirea elevilor atât pe filiera teoretică, specializările ştiinţe ale naturii și ştiinţe sociale, cât şi pe filiera tehnologică în domeniile:
  • producție media - tehnician multimedia și tehnician producție de film și televiziune
  •  industrie textilă și pielărie - tehnician designer vestimentar
Oferta educațională include și școala postliceală:
  • domeniul industrie textilă și pielărie, calificarea profesională creator proiectant îmbrăcăminte
  • domeniul servicii, calificarea profesională tehnician în activităţi de secretariat

Oportunităţi pentru realizarea unei cariere: în cadrul  filierei tehnologice elevii beneficiază de o instruire modernă în domeniu. Efectuarea pregătirii de specialitate se realizează în colaborare cu firme din industriile de profil în condiţii de proces tehnologic real şi sub îndrumarea unor cadre didactice calificate constituind premise pentru familiarizarea elevilor cu condiţiile economiei reale, precum şi pentru integrarea socio-profesională a absolvenţilor după terminarea studiilor. O bună parte din absolvenți s-au încadrat în domeniul de specialitate sau şi-au continuat studiile în şcoli postliceale, în învăţământul superior de stat sau particular.