INFO


Liceul a fost înființat în anii ’70 cu denumirea de Liceul Industrial nr. 28, profil industrie ușoară și mecanică.  După 1990 a funcționat ca Grupul Școlar Industrial de Confecții și Tricotaje iar din 1994 Grupul Școlar Industrial "Gheorghe Asachi".  În septembrie 2009, liceul s-a transformat în Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi", oferind noi specializări în cadrul profilului tehnic.

Studiile pot fi urmate în formele de învățământ de zi, seral sau frecvență redusă.  
În prezent, Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" este orientat în pregătirea elevilor pe:

- filiera teoretică, specializările științe ale naturii și științe sociale;
- filiera vocațională, specializarea instructor sportiv;
- filiera tehnologică în domeniile:
  • producție media - tehnician multimedia și tehnician producție de film și televiziune;
  •  industrie textilă și pielărie - tehnician designer vestimentar;
  Oferta educațională include și școala postliceală:
  • domeniul industrie textilă și pielărie, calificarea profesională creator proiectant îmbrăcăminte.
 
Oportunități pentru realizarea unei cariere: în cadrul  filierei tehnologice elevii beneficiază de o instruire modernă în domeniu. Efectuarea pregătirii de specialitate se realizează în colaborare cu firme din industriile de profil în condiții de proces tehnologic real și sub îndrumarea unor cadre didactice calificate constituind premise pentru familiarizarea elevilor cu condițiile economiei reale, precum și pentru integrarea socio-profesională a absolvenților. Mulți absolvenți ai colegiului nostru lucrează în domeniul de specialitate studiat ori și-au continuat studiile în școli postliceale, în universități de stat sau particulare.