BACALAUREAT

Modele subiecte baalaureat 2020Examenul național de Bacalaureat 2020 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile Ordinul ministrului educației naționale nr. 4950/27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020.

Modele orientative de subiecte pentru examenul național de Bacalaureat 2020 vor fi disponibile pe site-ul Centrului Național de Evaluare și Examinare (începând cu luna noiembrie).

Ordinele de ministru care aprobă, modifică sau actualizează listele examenelor în virtutea cărora pot fi recunoscute și echivalate certificatele sau atestatele de competențe lingvistice, respectiv competențe digitale sunt publicate aici.

Programele în vigoare pentru examenul național de Bacalaureat din anul 2020 sunt disponibile mai jos (arhivă zip din secțiunea Materiale informative)

Procedura privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale în anul 2019 (va fi actualizată ulterior)
 
Cadru normativ: 
pdf ico.gif Ordin 4.950/2019 organizare + desfășurare examen Bacalaureat 2020
pdf ico.gif OMEN nr.36871_2019 pentru modificarea Anexei nr.2 la OMEN nr.5219_2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultate obtinute la examene cu recunoastere internationala.zi
pdf ico.gif Procedură egalizare șanse elevii deficiențe de vedere/deficiențe de auz/TSA/tulburări specifice de învățare
pdf ico.gif Procedură cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe care susțin examenele naționale_Evaluare Naționala și Bacalaureat_2018.pdf
pdf ico.gif ORDIN Nr. 3110 din 29 ianuarie 2018 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2018
pdf ico.gif Anexa_2_Metodologia_bacalaureat_2011.pdf


Materiale informative: 
pdf ico.gif E_a_romana_scris_21_august_2019.zip
pdf ico.gif Programe_examen_Bacalaureat_2019.rar
pdf ico.gif 03_LISTA_DISCIPLINELOR_BACALAUREAT.pdf
pdf ico.gif Lista olimpiadelor si concursurilor internationale, bacalaureat 2019.pdf
PDF icon LISTA DISCIPLINELOR la care se susţine examenul de Bacalaureat începând din anul 2011****
Examenul național de Bacalaureat 2019 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat

Modele orientative de subiecte pentru examenul național de Bacalaureat 2019 sunt disponibile aici.

Ordinele de ministru care aprobă/modifică/actualizează listele examenelor în virtutea cărora pot fi recunoscute & echivalate certificatele/atestatele de competențe lingvistice, respectiv competențe digitale sunt publicate aici.


pdf_ico.png LISTA DISCIPLINELOR la care se susține examenul național de bacalaureat 2019 (Anexa 1 la ordinul MECTS. nr. 4800/31.08.2010, privind disciplinele si programele pentru examenul de bacalaureat - 2011)*****************************************************
Examenul național de Bacalaureat 2019 se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat. 
Cadru normativ:
pdf ico.gif Ordin nr. 4923/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național - 2014


pdf ico.gif Calendarul examenului de bacalaureat 2014
pdf ico.gif Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2014 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.
Examenul de bacalaureat 2014 se desfăşoară în conformitate cu
pdf ico.gif Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin OMECTS nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 63 bis din 25.01.2011.


zip_ico.jpg Programele de examen bacalaureat 2014
-------------------------------------------------------

pdf ico.gif Planificare materie bacalureat Fizică
pdf ico.gif Planificare materie bacalureat Chimie
pdf ico.gif Planificare materie bacalureat Biologie

folder_up.png Modele de subiecte pentru examenul de bacalaurat 2011 sunt publicate pe site-ul CNEE
http://subiecte2011.edu.ro/

a_green_left.gif CERTIFICARE COMPETENŢE

zip_ico.jpg A Competenţe lingvistice Limba romană

zip_ico.jpg C Competenţe lingvistice Limbi moderne Precizări
zip_ico.jpg C Competenţe lingvistice Limbi moderne Modele audio
zip_ico.jpg C Competenţe lingvistice Limba engleza Model subiect
zip_ico.jpg C Competenţe lingvistice Limba franceza Model subiect

zip_ico.jpg D Competente digitale

a_green_left.gif PROBE SCRISE

zip_ico.jpg
E a Limba si literatura romana
zip_ico.jpg E c Matematica
zip_ico.jpg E d Fizica
zip_ico.jpg E d Chimie
zip_ico.jpg E d Biologie
zip_ico.jpg E d Informatica


pdf_ico.png Lista disciplinelor de examen bacalaureat 2011 (Anexa 1 la ordinul MECTS. nr. 4800/31.08.2010, privind disciplinele si programele pentru examenul de bacalaureat - 2011)
pdf_ico.png
Metodologia de examen bacalaureat 2011 (Ordin M.E.C.T.S. nr. 4.799/31.08.2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011)