Simpozionul Național ”Tradiție și modernitate în educație”Afis simpozion ctga dt 2019.jpgreturn-button.pngSimpozionul național Tradiție și modernitate în educație - ediția 2019
Parteneri: CCD, SSMR
Coordonator și echipa de proiect: Țilică Daniela, Bițoaică Doina Cornelia
Participanți: 40 de cadre cadre didactice și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Perioada: aprilie 2019
Scurtă descriere: Simpozionul, desfășurat la nivel național are ca scop creșterea calității procesului de învățământ prin valorificarea experienței didactice, schimb de idei și opinii, prin prezentarea unor exemple de bune practici. Activitățile simpozionului s-au desfășurat pe două secțiuni: secțiunea științifică (referate și comunicări științifice), secțiunea metodică (proiecte didactice, auxiliare curriculare). Discuțiile purtate în timpul și la sfârșitul prezentărilor au suscitat interesul participanților, constituind un punct de plecare pentru noi metode de abordare a procesului instructiv-educativ.

Simpozion Tradiție și modernitate în educație - ediția 2018
Parteneri: CCD, SSMR

Coordonator și echipa de proiect: Țilică Daniela, Bițoaică Doina Cornelia
Participanți: 50 de cadre cadre didactice și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Perioada: aprilie 2018
Scurtă descriere: Simpozionul s-a desfășurat la nivel național și a avut ca obiective promovarea strategiilor privind asigurarea educației de calitate în școala românească, realizarea unui schimb de experiență între cadrele didactice, stimularea comunicării și colaborării, promovarea exemplelor de bună practică legate de folosirea metodelor tradiționale și/sau moderne în activitatea didactică.


simpozion-ctga-1.jpg simpozion-ctga-2.jpg
 simpozion-ctga-3.jpg simpozion-ctga-4.jpg

return-button.png