OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2020-2021


 

Clasa a IX-a - liceu zi

Filiera teroetică - profil real
  • Științe ale naturii: 1 clasă (28 locuri) - cod 382

Filiera tehnologică - profil tehnic
Producție media:
  • tehnician multimedia 1 clasă (28 locuri) – cod 384
  • tehnician producție film și televiziune 1 clasă (28 locuri) – cod 384

Filiera tehnologică - profil tehnic
Industrie textilă şi pielărie: 
  • tehnician designer vestimentar: 1 clasă (28 locuri) – cod 383 

Clasa a IX-a - învățământ profesional

Industrie textilă şi pielărie:  1 clasă din care
  • confecționer produse textile 14 locuri
  • confecționer articole din piele și înlocuitori 14 locuri    

Clasa a IX-a - liceu seral 

Filiera tehnologică - profil tehnic
Industrie textilă şi pielărie
  • tehnician designer vestimentar: 1 clasă (28 locuri)

Școala postliceală - anul I

Filiera tehnologică - profil tehnic 
Industrie textilă şi pielărie
  • tehnician proiectant îmbrăcăminte: 1 clasă (28 locuri)