CONCURSUL INTERJUDEȚEAN PROMATEMATICAProiect educativ PROMATEMATICA - ediția 2017-2018
CAER 1770
Parteneri: SSMR, Universitatea din București, Facultatea de Fizică, Asociația Ecologică Arcul Carpatin
Coordonator și echipa de proiect: Țilică Daniela, Bițoaică Doina Cornelia
Participanți: 395 elevi și 80 cadre cadre didactice din 76 de școli din 25 de județe și municipiul București
Perioada: anul școlar 2017 - 2018
Scurtă descriere: Scopul proiectului desfășurat pe parcursul a opt luni a fost deprinderea de a asimila matematica în manieră modernă, solicitarea abilităților intelectuale și stimularea creatoare a elevilor de toate vârstele. Activitatea principală a proiectului, concursul PROMATEMATICA s-a desfășurat prin participare directă la nivel local și prin corespondență la nivel regional. Au fost apreciate prin premii 60 de lucrări din cele 395 intrate în concurs (15%)

Proiect educativ PROMATEMATICA - ediția 2016-2017
CAER 1316
Parteneri: SSMR, Universitatea din București, Facultatea de fizică, Asociația Ecologică Arcul Carpatink
Coordonator și echipa de proiect: Țilică Daniela, Bițoaică Doina Cornelia
Participanți: 206 elevi și 52 cadre cadre didactice din 38 de școli din 20 de județe și municipiul București
Perioada: anul școlar 2016 - 2017
Scurtă descriere: Activitatea principală a proiectului, concursul PROMATEMATICA s-a desfășurat prin corespondență la nivel regional. Lucrările elevilor s-au axat pe aplicarea cunoștințelor matematice în situații practice din viața cotidiană sau în alte domenii ale cunoașterii: fizică, chimie, biologie, geografie, cartografie, istorie, arhitectură, domenii tehnice, informatică, criptografie, religie, literatură, pictură, sculptură, fotografie, muzică, sport, dans, astronomie. 0Au fost apreciate prin premii 48 de lucrări din cele 206 intrate în concurs (24%)
return-button.png