PROIECT CONCURS MUNICIPAL "VALORI CULTURALE EUROPENE"


return-button.png
(* înscris în CAEM 2019, la domeniul A2, poziția 6); Ediţia nr. 2;
Iniţiator: Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” Bucureşti
Parteneri: Inspectoratul Școlar al Sectorului 5; Primăria Sectorului 5, Direcția generală educație și carieră, Direcția de învățământ, tineret și sport, Serviciul Administrare Unități de Învățământ;  S.C. Editura Evenimentul Și Capital S.R.L.; Asociația Roi; Centrul De Informare Europe Direct  București; Consiliul Reprezentativ Al Părinţilor Din Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” Bucureşti; City Grill Group; Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Coordonatori la nivelul unităţii: prof. Iulia Ruje și prof. Laura Liliana Apostol (director);
Grup ţintă: Concursul se adresează elevilor din învăţământul liceal din municipiul Bucureşti
Perioada: ianuarie-iunie 2018

Proiectul a pornit de la ideea de a încuraja elevii să utilizeze dobândirea de informaţii teoretice şi practice interdisciplinare din domeniile turism, gastronomie, limba română, limbi străine, geografie şi istorie, pentru dezvoltarea aptitudinilor şi abilităţilor practice de care au nevoie în contextul societăţii contemporane aflate într-o continuă schimbare, ce necesită adaptarea la nou şi înţelegerea unui volum mare de informaţii din domenii variate.
Diversitatea culturală, care include tradiţiile, turismul, obiceiurile, indică identitatea proprie a popoarelor europene. Armonizarea diferitelor culturi implică, în primul rând, cunoaşterea şi respectarea lor, dar şi conştientizarea fenomenului de interdependenţă europeană.
Proiectul „Valori culturale europene” urmăreşte ridicarea nivelului cultural şi intelectual al elevilor, conştientizarea valorilor culturale europene, promovarea conceptului de cetăţenie europeană şi formarea de atitudini sociale în acest scop. Elevii vor dobândi conştiinţa valorilor culturale pe care le deţine comunitatea în care trăiesc şi vor învăţa că aceste valori culturale trebuie incluse în cultura europeană.
Scopul proiectului: valorizarea cunoştinţelor elevilor despre rolul şi importanţa diferitelor culturi ale popoarelor europene, dezvoltarea competenţelor de comunicare şi socializare, stimularea creativităţii, devoltarea gândirii analitice şi sintetice.

Obiective: -aprecierea valorilor diferitelor culturi, contribuind la înţelegerea popoarelor europene; -formarea elevilor în spiritul cetăţeniei europene; -transferul informaţional între elevi; -stimularea creativităţii, sensibilităţii, gustului estetic, iniţiativei, voinţei şi atenţiei; -dezvoltarea deprinderilor de a lucra în echipă, a competenţelor digitale şi a abilităţii de comunicare orală şi în scris, de formulare şi susţinere a unui punct de vedere; -stimularea cooperării între şcoli în vederea asigurării calităţii în educaţie.
Activități în cadrul proiectului:
  • Concurs de creaţie plastică „Împreună în Europa”.
  • Concurs de eseuri „Valsând cu Dunărea prin Europa”.
  • Concurs de fotografie „Magia Europei”.
  • Concurs de colaje, afişe sau postere „Obiceiuri şi tradiţii europene”.
  • Concurs de prezentări PowerPoint „Călători prin Europa”.
  • Prezentare gastronomică „Preparate europene”.
return-button.png