Proiectul Yeei! Antreprenoriat la puterea tinerilor!


logo-yeei.pngIniţiator: Asociaţia ROI
Partener: Colegiul Thenic ”Gheorghe Asachi”
Coordonatori la nivelul unităţii: prof. Iulia Ruje
Prof. participanţi: prof. Cristina Ghergu
Grup ţintă: elevi din clasele IX-XII
Colegiul Thenic ”Gheorghe Asachi”
Perioada: martie 2018-septembrie 2019

Yeei! Antreprenoriat la puterea tinerilor! ( Youth Entrepreneurship & Employability Initiative) este un program care se adresează în special adolescenţilor din mediile dezavantajate. Yeei este implementat în 2018-2019 de United Way România și Asociaţia ROI, finanţatr de United Way worldwide, prin generozitatea City Foundation. Întregul proiect  implică un numar de 60 de elevi din 6 licee, punându-se accentul pe training, coaching și mentorat. Este un proiect international care are la baza conceptul de educaţie antreprenorială, urmărindu-se dezvoltarea personală a fiecărui participant.

Obiectivele proiectului:
  • Descoperirea, de către elevi, a punctelor tari și creșterea șanselor de a face cele mai bune alegeri legate de angajarea și succesul lor pe piata muncii.
  • Creșterea spiritului antreprenorial.
  • Transformarea a 10 idei în planuri complexe de afaceri.
  • Îmbunătăţirea abilităţilor sociale.
  • Dobândirea unor cunoștinţe solide despre carieră.

Yeei-image4.jpg Yeei-image5.jpg
Yeei-image1.jpg Yeei-image2.jpg