News Item: COMUNICAT PRIVIND ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL
(Category: Misc)
Posted by admin
05.07.2024 - 14:44


În atenția candidaților care au susținut probe de aptitudini
Având in vedere calendarul activităților privind admiterea în învățământul liceal aprobat prin OME nr. 6154/31.08.2023 facem următoarele precizări:
1. În data de 09.07.2024 se vor comunica rezultatele finale la Evaluarea Națională, după rezolvarea contestațiilor.
2. În data de 09.07.2024 vor avea acces în aplicația ADLIC (aplicația informatică pentru admiterea în liceu) secretariatele unităților de învățământ. Aplicația permite fiecărei unități de învățământ cu nivel liceal unde s-au susținut probe vocaționale să vizualizeze ierarhia candidaților.
3. În data de 09.07.2024 în intervalul orar 12:00-16:00 și în data de 10.07.2024 în intervalul orar 8:00-10:00, elevii care au susținut probe de aptitudini și părinții lor, asistați de profesorii diriginți, vor ridica fișa de înscriere de la secretariatele unităților de învățământ gimnazial. FIȘA DE ÎNSCRIERE SE EMITE ÎN EXEMPLAR UNIC ȘI POATE FI DEPUSĂ LA UN SINGUR LICEU.
4. Fișa de înscriere, însoțită de celelalte documente, se va depune la unitatea de învățământ liceal până pe data de 10.07.2024, ora 11:00.
5. În data de 10.07.2024, listele cu elevii admiși/respinși sunt validate de ISMB și ulterior vor fi afișate la avizier și pe site-ul unității de învățământ liceal.

Comisia de Admitere a Municipiului BucureștiThis news item is from Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”
( http://www.ct-asachi.ro/news.php?extend.131 )